Ouderraad - Medezeggenschapsraad

Ouderraad

Onze school heeft een actieve en enthousiaste oudervereniging, die tal van activiteiten in en rond de school organiseert, stimuleert en ondersteunt.  De oudervereniging (OR) bestaat uit 5 leden. De OR vergadert meerdere malen. Het onderwijs is gratis, toch vragen we u een vrijwillige bijdrage om de festiviteiten, de leuke activiteiten voor de leerlingen te bekostigen. De vrijwillige bijdrage wordt door de administratie van de school geïnd door middel van WIS-collect. 

 

Medezeggenschapsraad

Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over zaken die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding). De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage. De Medezeggenschapsraad legt tijdens een ouderavond verantwoording af en presenteren het jaarverslag van het afgelopen jaar. 

Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ook op school ter inzage. (zie ook de website www.quadraten.nl)

In het geval wanneer er een geschil is tussen het bestuur van de stichting Quadraten en de (G)MR, dan kan dit geschil voorgelegd worden aan de Landelijke Geschillencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.