De Molenberg

"waar het draait om de kinderen"

Ons onderwijs sluit aan op de leerbehoeften van onze leerlingen! Zij willen ervaren, experimenteren, weten waarom iets werkt, vraagstukken beantwoorden en deze ontdekkingen delen. Om een indruk te geven van ons onderwijs is er een filmpje gemaakt. Bekijk het filmpje om een eerste indruk van De Molenberg te krijgen.

Onze kinderen groeien op in een tijd waarin maatschappelijke veranderingen razendsnel gaan. Wij leren de kinderen om te gaan met deze veranderingen. Het is belangrijk dat ieder kind hierbij passende begeleiding van de leerkracht krijgt. Kinderen leren van en met elkaar, daarom zijn er op onze school combinatiegroepen, waarbij meerdere leerjaren bewust met elkaar in een groep zitten. 

Op De Molenberg pakken we de nieuwe ontwikkelingen aan door een rijke leeromgeving te creëren waarin we streven naar zoveel mogelijk ‘leren op maat’. Het thematisch werken met Jeelo maakt leren betekenisvol en leuk. Omdat we uitgaan van het gegeven dat ieder kind talent heeft, verschaffen we voor elke leerling de voorwaarden om zijn of haar specifieke talent te ontdekken en te ontplooien. 

Welkom op de Molenberg, waar het draait om de kinderen.

Betrokken en respectvol

Autonomie en zelfstandigheid

Ontdekken en leren

Hoofd, hart, handen

Laatste nieuws

Agenda